Đào tạo

21 Tháng 07
Kinh nghiệm học tiếng Nhật

Kinh nghiệm học tiếng Nhật

19 Tháng 07
Danh sách ngành nghề được chuyển sang thực tập sinh kỹ năng số 2 của Nhật Bản

Danh sách ngành nghề được chuyển sang thực tập sinh kỹ năng số 2 của Nhật Bản

19 Tháng 07
Đề án phát triển thị trường lao động Việt Nam 2011 - 2020

Đề án phát triển thị trường lao động Việt Nam 2011 - 2020

19 Tháng 07
Nội dung đào tạo thực tập sinh đi Nhật

Nội dung đào tạo thực tập sinh đi Nhật

19 Tháng 07
Phong cách giao tiếp của Người Nhật

Phong cách giao tiếp của Người Nhật 

19 Tháng 07
Quy trình đào tạo thực tập sinh tại Nhật Bản

Quy trình đào tạo thực tập sinh tại Nhật Bản