Xuất khẩu lao động

Tại sao việc làm tại Nhật Bản thu hút nhiều người Việt Nam ?
Aamhr JSC

Tại sao việc làm tại Nhật Bản thu hút nhiều người Việt Nam ?

Tiếp nhận thực tập sinh nông nghiệp tại Nhật Bản
Aamhr JSC

Tiếp nhận thực tập sinh nông nghiệp tại Nhật Bản

Đi thực tập sinh Nhật về thành CEO
Aamhr JSC

Đi thực tập sinh Nhật về thành CEO

Những vấn đề cần biết khi đi XKLĐ Nhật Bản
Aamhr JSC

Những vấn đề cần biết khi đi XKLĐ Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản ký kết bản ghi nhớ hợp tác về chế độ thực tập sinh kỹ năng
Aamhr JSC

Việt Nam - Nhật Bản ký kết bản ghi nhớ hợp tác về chế độ thực tập sinh kỹ năng

Cơ hội lớn cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản
Aamhr JSC

Cơ hội lớn cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Thông tin về xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản
Aamhr JSC

Thông tin về xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản

Mức lương đi XKLĐ Nhật Bản 2018 tăng mạnh
Aamhr JSC

Thông tin về xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản