Nhật Bản nỗ lực ngăn chặn tình trạng làm việc quá tải

Nhật Bản nỗ lực ngăn chặn tình trạng làm việc quá tải


Theo kế hoạch, người lao động sẽ có những khoảng nghỉ cụ thể giữa các ca làm việc. Các biện pháp khác như chống bóc lột và giám sát các công ty nghi có nhân viên làm việc quá mức cũng được đề ra. Kế hoạch này được công bố trong bối cảnh tình trạng làm việc quá tải, thậm chí làm đến chết có chiều hướng gia tăng tại Nhật Bản.

Kế hoạch sẽ tập trung vào những ngành có giờ làm việc kéo dài như lái xe, giáo viên, nhân viên y tế, truyền thông.

Kế hoạch dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Nhật Bản trong mùa Hè này.

Các bài viết khác