Nhật kéo dài thời gian lưu trú của thực tập sinh nước ngoài lên 10 năm

Nhật kéo dài thời gian lưu trú của thực tập sinh nước ngoài lên 10 năm


Thị thực mới cho phép họ ở lại Nhật Bản tối đa là 10 năm, nhưng họ phải quay về nước một lần sau khi hoàn thành chương trình thực tập sinh kỹ năng.

Các quan chức Chính phủ Nhật Bản đang soạn thảo chính sách kinh tế và cải cách ngân sách, dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp Nội các vào tháng sau.

Các quan chức cho biết, những người nộp đơn xin thị thực mới sẽ phải tham dự kỳ thi đánh giá kiến thức, năng lực và trình độ tiếng Nhật. Nhưng những ai đã hoàn thành chương trình thực tập sinh kỹ năng do Chính phủ hỗ trợ không cần phải tham dự kỳ thi.

Các thực tập sinh nước ngoài hiện có thể lưu trú tại Nhật Bản nhiều nhất là 5 năm. Thị thực mới cho phép họ ở lại Nhật Bản tối đa là 10 năm, nhưng họ phải quay về nước một lần sau khi hoàn thành chương trình thực tập sinh kỹ năng.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, trên nguyên tắc, sẽ không cho phép những người có thị thực mới đưa người thân sang Nhật, nhưng có thể có ngoại lệ nếu như họ chứng minh được mình có các kỹ năng chuyên nghiệp trình độ cao. 

 

Các bài viết khác